Docházka, přístup, stravování

Tyto tři aplikace spolu navzájem spolupracují a pokrývají problematiku personální agendy. Díky stavebnicovému systému je možné jejich využití u malých firem s několika zaměstnanci i u velkých podniků či úřadů s tisíci zaměstnanci.

Automatizovaný docházkový a přístupový systém ACS-line slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.
Díky širokým možnostem a rozumné ceně lze docházkový systém ACS-line aplikovat jak v malých firmách, tak ve velkých provozech.
Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zvýšení pracovní morálky, vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále dosáhnete časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro mzdy. Na základě výše uvedených skutečností lze velmi snadno vypočítat rychlou návratnost prvotní investice na pořízení systému.

Elektronický přístupový systém ACS-line se používá v prostorách nebo objektech, kde je třeba zamezit vstupu neoprávněných osob, případně omezit vstup pouze do určitých částí objektu. Taktéž lze realizovat částečný přístup dle časového harmonogramu. Přístupový systém může být také součástí docházkového systému, kdy dochází k umožnění vstupu při evidenci příchodu. Systém ACS-line díky své modulární koncepci nabízí efektivní řízení přístupu od malých objektů s několika vstupy až po rozsáhlé systémy s tisíci uživateli.
Zavedením elektronického přístupového systému dosáhnete účinného zabezpečení objektu firmy, kanceláří, šaten, skladů a podobných míst proti volnému pohybu osob a tím i ochrany majetku. Získáte přesný přehled o pohybu zaměstnanců, zajistíte evidenci a sledování pohybu návštěv.

Elektronický systém ACS-line pro objednávku a následný výdej stravy je určen pro všechny druhy provozů hromadného stravování. Najde uplatnění v malých i velkých závodních, školních či hotelových jídelnách s vlastní kuchyní nebo zajištěním stravy dodavatelským způsobem. Systém zcela odstraňuje náročnou evidenci objednávek a vyúčtování stravy pomocí stravenek, při kterém mnohdy docházelo k chybám a neoprávněným odběrům jídel. Dále poskytuje průběžné informace o počtech objednávek, stavu a spotřebě surovin a podrobný přehled financování včetně dotací
Systém pracuje jako kreditní nebo srážkový, čímž se minimalizuje pohyb hotových peněz a úplně odpadá práce s klasickými stravenkami. Vyúčtování za stravné může být zaměstnancům přímo sráženo ze mzdy

tel.: 389 771 516
mobil: 776 232 685
CARDCODE s.r.o. Salátová 142, 397 01 Písek
info@cardcode.cz
Copyright (c) 2008CARDCODE, všechna práva vyhrazena. Webdesign Michal Škrabálek